Dersom pasienten flytter før behandlingen er avsluttet, vil utgiftene til fortsatt behandling eller kontroll begrenses til hva det koster å reise fra det nye bostedet til det nærmeste stedet der helsetjenesten kan gis. Det samme gjelder dersom behandler flytter. Pasientreiseforskriften § 6 sier imidlertid at dersom det av behandlingsmessige eller kontrollmessige grunner er nødvendig å fortsette hos samme behandler, dekkes reiseutgiftene likevel. Dette gjelder likevel bare i en overgangsperiode. Det skal mye til for at pasienten skal få innvilget dette.