Samisktalende pasienter som er bosatt i forvaltningsområdet for samisk språk, og som ønsker prioritet på liste hos samisktalende lege, har rett til dekning av reise til nærmeste samisktalende lege.