Forhøyet egenandel ved fritt behandlingsvalg etter pasient- og brukerettighetsloven § 2-4 er ikke med i opptjening av frikort etter egenandelstak 1.