Pasientreiseforskriften trådte i kraft 1. oktober 2016. Fra samme tid ble forskrift av 4. juli 2008 nr. 788 om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften) opphevet.