Transportør kan etter avtale få direkteoppgjør for utgifter, og dekningen utbetales da direkte til transportøren.