Det ville vært urimelig om all rett til dekning falt bort dersom reisen ikke var bestilt gjennom Pasientreiser. Pasienter som bestiller flybilletter selv får derfor dekket reisen etter de ordinære reglene om beregning av reiseutgifter i § 21. Det vil si at pasienten får dekket reisen med standardsats dersom reisen er under 300 km, jf. § 23 bokstav a, og med taksten for billigste rutegående transportmiddel dersom reisen er over 300 km, jf. § 23 bokstav b. Flybilletter for reiser over 300 km dekkes i sin helhet når det er billigste rutegående transport. Når det skal vurderes om fly er billigste rutegående transport, legges avtalepris eller gjennomsnittspris for flybilletter til grunn.