Ambulansebåt til pasientreiser skal rekvireres av lege og dekkes bare når billigere forsvarlig transport ikke kan skaffes. Dette gjelder imidlertid ikke dersom reisen gjelder øyeblikkelig hjelp.