Ekstrautgifter til rengjøring av drosje, leiebil eller egen bil etter endt transport, kan dekkes, for eksempel ved fødsel i bil.