Uførepensjon som pasienten mottar på grunn av skaden eller sykdommen, kommer ikke til fradrag i dekningen.