Da pasientreiseforskriften ikke får anvendelse på Svalbard etter forskrift om helselovgivning for Svalbard og Jan Mayen, dekkes heller ikke reiser fra fastlandet til behandling på Svalbard. En pasient som reiser fra fastlandet til sykehuset i Longyearbyen for behandling, vil derfor ikke får dekket reisen sin. En behandlingsreise fra fastlandet til Svalbard vil som regel uansett ikke være aktuelt, da Longyearbyen sykehus har et begrenset tilbud av helsetjenester, og disse skal ytes til befolkningen på Svalbard og alle som ferdes på og rundt øygruppen og de tilstøtende havområdene i Barentshavet.