Fornyet vurdering (second opinion)

I pasient- og brukerrettighetsloven § 2-3 gis pasienter en rett til en fornyet vurdering av sin helsetilstand. Dette gjelder bare i spesialisthelsetjenesten, og én gang per tilstand. Pasienten må henvises av en allmennlege, med unntak av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet, hvor retten også gjelder etter henvisning fra helse- og omsorgstjenesten i kommunen og sosialtjenesten.

Pasienten vil ha rett til å få dekket reise til vurderingen etter § 2-3, fordi helsetjenesten vil komme inn under pasientreiseforskriften § 1. Det gjelder ordinære regler for reisen:

  • Reiser pasient til behandlingssted som omfattes av Fritt behandlingsvalg-ordningen, dekkes reise ut av regionen med forhøyet egenandel. Dersom det ikke er kompetanse til å foreta en fornyet vurdering innad i regionen, kan reisen dekkes med vanlig egenandel, jf. pasientreiseforskriften § 24.
  • Reiser pasienten ut av region til fornyet behandling og til et behandlingssted som ikke omfattes av Fritt behandlingsvalg, avkortes reiseutgiftene til nærmeste sted behandling kan gis, jf. pasientreiseforskriften § 5.

Ved første vurdering har pasienten rett på dekning av reiseutgifter til nærmeste sted etter pasientreiseforskriften § 1. Dersom pasienten må reise ut av regionen for å få første vurdering, vil vedkommende ved andre vurdering få dekket reise til det nest nærmeste sted ut av regionen med ordinær egenandel.

Sist oppdatert 06.03.2024