Behandlingsreiser til utlandet

Reiser til og fra helsetjenester som er nevnt i pasientreiseforskriften § 1, som har avtale med et regionalt helseforetak, dekkes av Pasientreiser. Oslo Universitetssykehus (OUS) har inngått avtale med behandlingssteder i utlandet for behandlingsreiser. Pasienter som får innvilget slike behandlingsreiser kan derfor få dekket deler av sine reiseutgifter etter reglene i pasientreiseforskriften. Likevel dekkes ikke reiser til og fra utlandet, jf. § 10. Det er derfor kun utgifter knyttet til den delen av reisen som foretas i Norge, som dekkes etter pasientreiseforskriften.

Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandling i Norge, men ingen rettighet. Det er Oslo Universitetssykehus som fatter vedtak om tildeling av behandlingsreiser til utlandet etter bestemmelsene i forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser). Det er kun reiseutgifter i forbindelse med behandlingsreiser tildelt av OUS etter denne forskriften som kan dekkes av Pasientreiser.

Pasienten må legge ved bekreftelse på at vedkommende har vært på behandlingsreise i regi av Oslo Universitetssykehus (OUS) for å få dekket reiseutgifter. Det vil si svar fra OUS på søknaden om behandlingsreise, eventuelt kopi av faktura på egenandel eller kvittering for betalt egenandel.

 

Reiseselskapet Egencia ordner utenlandsreisen og eventuell flyreise fra lokal flyplass i Norge til Oslo lufthavn. Flyreisen fra lokal flyplass i Norge til Oslo lufthavn faktureres pasientens lokale pasientreisekontor i ettertid.

Reiseutgifter til og fra lokal flyplass, samt eventuelle kost- og overnattingsutgifter ved Oslo lufthavn, og reiseutgifter til og fra Oslo lufthavn og overnattingsstedet, må pasienten legge ut for selv og søke om dekning for i etterkant av reisen. Disse utgiftene dekkes etter reglene for beregning av reiseutgifter i pasientreiseforskriften §§ 21 og 22. Kost- og overnattingsutgifter dekkes etter § 12.

Sist oppdatert 06.03.2024