• Tilgjengeligheit og universell utforming

    Vi arbeider for at innhaldet på våre nettsider skal vere tilgjengeleg for alle.

  • Informasjonskapslar

    Denne nettstaden brukar informasjonskapslar for å samle inn statistikk. Vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg.

  • Personvern

    Personvern handlar her om korleis nettsida samlar inn og nyttar informasjonen frå dei som besøkjer den.