Informasjon for behandlere ved reiser fra Glåmdalsregionen

Fra 1. mars 2024 blir det endringer i praksis for reiser på medisinsk grunnlag for pasienter som reiser fra kommunene Grue, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger (postnummer 2100 - 2134 og 2200 - 2265).

Publisert 05.03.2024
Sist oppdatert 16.04.2024
En kvinne som viser en kvinne noe på den bærbare datamaskinen

Bakgrunnen er at OUS ikke kom til enighet med leverandør om nye avtaler i de berørte områdene.

Pasientreiser OUS presiserer at dette ikke betyr at pasienter mister retten til utgiftsdekning ved reiser til nødvendig behandling. 

Les mer på OUS' nettsider.

 

Er du pasient og har spørsmål om saken? Les mer på OUS' nettsider.