Pasientreiser HF inn i produktstyret

Administrerende direktør Rita Kilvær representerer Pasientreiser HF i produktstyret for Helsenorge fra november 2022.

Bilde av rita kilvær

​– Vi ble med fordi vi er storbrukere av NHN sine tjenester, og vi er en viktig utviklingsaktør på Helsenorges nettsider gjennom selvbetjeningsløsningen​​, forteller Kilvær.

Produktstyret skal sikre en helhetlig utvikling, forvaltning og drift av Helsenorge, i tråd med nasjonale strategier og prioriteringer. Helsenorge driftes og forvaltes av Norsk Helsenett (NHN). Styret skal også sikre at Helsenorge tilrettelegges for at andre aktører kan gjenbruke data og tekniske tjenester til innovasjon og tjenesteutvikling.

- Nesten alle behandlinger starter med en reise, så det er nyttig for oss å være med på en slik arena. Ved å sitte samlet med ulike deler av «helsefamilien», kan Pasientreiser HF gi innspill i utviklingen og driften av andre tjenester, og si noe om hvordan dette påvirker vår tjeneste. ​Det bidrar til en helhetlig tilnærming til pasientens situasjon, sier Rita Kilvær, administrerende direktør.

I produktstyret sitter også representanter fra NHN, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, kommunene og brukerorganisasjoner.

Les mer om produktstyret her

 

Sist oppdatert 09.04.2024