Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Pasientreiser HF er omfattet av åpenhetsloven, og må derfor utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger gjort i foretaket. 

Publisert 04.07.2023
Sist oppdatert 09.04.2024
En gruppe mennesker som sitter rundt et bord og ser på en bærbar datamaskin

Arbeidet med samfunnsansvar skal inngå som en del av den helhetlige virksomhetsstyringen i Pasientreiser HF. Dette innebærer at vi har et selvstendig ansvar for å følge opp alle lovkrav og sentrale føringer som gjelder sosiale forhold, miljøforhold og økonomiske forhold.

Sosiale forhold handler, blant annet, om menneskerettigheter og retten til anstendig arbeidsforhold. Pasientreiser HF arbeider aktivt med å sikre at virksomheten ivaretar disse grunnleggende rettighetene. Dette gjelder både internt i virksomheten og eksternt mot forretningsforbindelsene våre.

Hvorfor aktsomhetsvurdering?

Formålet med aktsomhetsvurderingen er å skaffe oversikt og analysere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt, i leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere.

Her kan du lese redegjørelsen med lenker for Pasientreiser HF for tidsrommet 1. juli 2022 – 1. juli 2023.

Innsyn

Alle har rett til å be Pasientreiser HF om informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Pasientreiser HF plikter å svare på slike informasjonskrav.

Les mer om Pasientreiser HFs arbeid med åpenhetsloven her


Hva er åpenhetsloven?

  • Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.
  • Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.
  • Hensikten med loven er å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser som virksomheter enten har forårsaket eller bidratt til.