Her finner du vår serviceerklæring

Interregional serviceerklæring for pasientreiseområdet er nå godkjent og publisert.

Publisert 20.12.2023
Sist oppdatert 31.01.2024
En person som holder en ball

Pasientreiser ønsker å informere pasient, reiseledsager eller pårørende om hva de kan forvente i møte med Pasientreiser.

Serviceerklæringen ligger her på pasientreiser.no, men er tilgjengelig for innbyggerne fra Helsenorge.

Dette kan pasienter lese mer om i serviceerklæringen:

  • Saksbehandlingstider for søknader om stønad til reiseutgifter
  • Service på telefon 05515
  • Hva pasient kan forvente om den rekvirerte reisen sin
  • Informasjon om pasientens rekvirerte reisen 
  • Henting og levering
  • Ventetid ved behandlingsstedet
  • Klage og tilbakemeldinger