Manglende drosjeavtaler i enkelte kommuner

Pasienter mister ikke retten til utgiftsdekning ved reiser til nødvendig behandling, men hva må helsepersonell og pasient gjøre?

Publisert 29.04.2024
Sist oppdatert 14.05.2024
En mann som hjelper en annen mann ut av en drosje

Det er Pasientreiser i helseforetakene som har ansvaret for å planlegge og bestille pasientreiser med rekvisisjon. Det er også hvert helseforetak som er ansvarlig for transportøravtaler med drosjeselskaper i området.

For tiden må noen pasienter i Glåmdalen, som har rett på tilrettelagt transport, legge ut for reisen selv og søke om pengestøtte etter at de har reist. Bakgrunnen er at OUS ikke kom til enighet med leverandør om nye avtaler i de berørte områdene.

Pasienter mister ikke retten til utgiftsdekning ved reiser til nødvendig behandling, men pasient må da søke om pengestøtte på papirskjema eller via selvbetjeningsløsningen på Helsenorge etter at reisen er gjennomført.

Rundt 90 prosent av søknadene vi mottar kommer via Helsenorge.

Pasienter som ønsker å søke digitalt og må legge ved dokumentasjon (for eksempel kvittering for drosjeregning), kan gjøre det ved å ta bilde og laste opp vedleggene i søknaden på Helsenorge.

 • Logg inn med bankid på Helsenorge.no.
 • Velg Pasientreiser på menyen, og deretter «Søk om penger etter reise». Velg «Pasient», og trykk «Gå videre». Legg inn behandlingsdatoen og trykk «Gå videre».
 • Legg inn navn på behandlingssted, du søker ved å skrive inn de tre første bokstavene i behandlingsstedets navn, trykk deretter «Gå videre».
  Velg om du reiste én vei, eller tur/retur, og trykk «Gå videre».
  Velg om du søker å få igjen for utgifter på hele, eller deler av reisen, og trykk «Gå videre».
  Hvis du la ut for reise med drosje, trykk på «Drosje, Helseekspress», og trykk «Gå videre».
  Bekreft at distansen som kommer opp stemmer, og trykk «Gå videre».
 • Nå kommer du til et spørsmål «Hvorfor var reisen med bil eller drosje»
  Her må du huke av på valget «Det gikk ikke offentlig transport, og/eller drosje kunne ikke bestilles av behandler eller pasientreisekontor.» I tillegg må du skrive en forklaring under, for eksempel at Pasientreiser ikke kunne bestille drosje for deg.
 • Deretter må du legge inn tidspunkt for når behandlingen din startet og sluttet, og trykke «Gå videre».
 • I neste steg legger du inn beløpet du betalte for drosjen, og trykk «Gå videre».
 • Hvis du skal søke om å få igjen for andre utgifter, velger du disse, og går videre gjennom søknaden. Hvis ikke, velger du bare «Gå videre».
 • Du må laste opp kvittering fra drosjereisen. Dette gjør du enklest ved å ta bilde av kvitteringen og legge inn denne, hvis du søker med nettbrett eller telefon, kommer bildet rett inn i søknaden. Hvis du søker på PC, må du lagre bildet av kvitteringen på PC-en og laste det opp derfra. Du kan også bruke kvittering fra nettbanken, hvis du har det. Trykk deretter «Gå videre».
 • Du kan legge inn flere reiser samtidig, hvis du vil, da legger du til disse reisene i neste steg.
 • Du får en oppsummering av søknaden din, og til slutt kontonummer for hvor pengene skal utbetales.
 • Du må bekrefte at Pasientreiser kan behandle opplysningene du har lagt inn. Når du gjør dette kan du sende søknaden, ved å trykke på «Send inn».

Hvis du står fast underveis, ta gjerne kontakt med vår brukerstøtte på telefon 05515. De hjelper deg gjerne.

Behandleren må fortsatt bekrefte pasientenes behov, og legge inn rekvisisjon på reisen. Hvis ikke dette er gjort, vil det ikke være synlig i våre systemer at pasienten har behov for en tilrettelagt reise og pasientens søknad vil avslås eller forkortes til standard kilometersats.

Hvis du står fast underveis, ta gjerne kontakt med vår brukerstøtte på telefon 05515. De hjelper deg gjerne.