Året 2022

Pasientreiser HF leverte i 2022 et positivt regnskap på 34,4 millioner kroner for ordinær drift og tilleggstjenester.

Publisert 25.06.2023
Sist oppdatert 06.07.2023
En mann og en kvinne som ser på en mobiltelefon

Foretaket rapporter årlig på egen måloppnåelse. I 2022 viser resultatene i hovedsak god måloppnåelse, samtidig er det noe forbedringspotensial.

Dette vil si at det er behov for kontinuerlig fokus på hva som kan gjøres bedre og mer effektivt, slik at foretaket bidrar til å oppfylle spesialisthelsetjenestens sørge-for-ansvar.

Les hele årsrapporten for 2022 her