Ny praksis for distanseberegning

Fra 1. januar 2023 beregnes fast beløp per kilometer for reiser uten rekvisisjon ut fra raskeste reisevei, og ikke korteste.

En person og et barn som går nedover et fortau

Fram til nå har pasientreiser som dekkes med en fast beløp per kilometer blitt regnet ut fra korteste reisevei mellom bosted og behandlingssted. Dette endres 1. januar 2023. Da kan pasienten velge å reise enten korteste eller raskeste strekning, og den automatiske utregningen gjøres ut fra raskeste reisevei.

Endringen gjelder når pasienter sender søknad om å få pengestøtte etter at de har vært til behandling.

Regelverket

Regelverket for Pasientreiser sier at pasienter som må reise for å få nødvendig behandling, har rett til å få dekket nødvendige reiseutgifter. Dette har frem til nå vært tolket som den korteste veien mellom pasientens bosted og behandlingssted. Reiser under 300 kilometer gir rett til en fast beløp per kilometer i pengestøtte fra Pasientreiser. 
 
For 2024 har Stortinget bestemt at denne satsen er 3,00 kr. per kilometer.
 
Reiser som er over 300 kilometer gir rett til stønad tilsvarende billigste offentlig transport på strekningen. 
 
Rettigheten er nærmere beskrevet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6, og pasientreiseforskriften.

Pasienter som har behandling fra og med 1. januar 2023, og som søker om stønad til reisen, vil få dekket denne ut fra raskeste reisevei.
 
Bakgrunn for endringen

Brukere av pasientreiseordningen, politikere og forvaltningen har sett at praksisen, med utgangspunkt i korteste reisevei, har vært ulogisk. For eksempel har kartvisninger kunnet beregne distanse i vinterstengte veier, veier som går i boligfelt i stedet for hovedveier, eller veier som bare er enveiskjørte.

- Når distanseberegningen fra 1. januar tar utgangspunkt i raskeste reisevei, vil det bli mer forutsigbart for brukere hva de får igjen for reisen sin når de søker hos oss, sier administrerende direktør, Rita Kilvær i Pasientreiser HF.
 
Brukermedvirkning
Kilvær sier videre at hun er fornøyd med at endringen gjøres fordi brukerne har gitt en tydelig tilbakemelding på at praksisen ofte ikke stemte med logisk reisevei. 
 
- Vi setter stor pris på tilbakemeldinger, både når det gjelder det som fungerer, men ikke minst det som kan bli bedre. 
 
- Bare ved å få innspill fra de som bruker ordningen vår, kan vi avdekke svakheter og utvikle tjenestene. Derfor er brukerinvolvering viktig. Dialogen foretaket har med brukerutvalget, hvor det sitter representanter fra mange ulike pasient- og brukerorganisasjoner, er verdifull for hvordan vi skaper framtidas pasientreiseordning. Men vi vil også gjerne ha innspill fra enkeltpersoner, politikere, interesseorganisasjoner og andre. Denne endringen er et godt eksempel på at det nytter å si fra, avslutter hun.
 

Faktaboks med nøkkeltall 2022:

Reiser uten rekvisisjon

  • 3,7 millioner reiser
  • 508 millioner kroner
  • 337 000 unike brukere​

Reiser med rekvisisjon

  • 3,9 millioner rekvisisjoner
  • 1, 9 milliarder kroner
  • 383 000 unike brukereSist oppdatert 09.04.2024