Informasjon om midlertidig oppholdssted

Det er ferietid, og med det vil vi minne om regelen for reiser fra midlertidig oppholdssted.

Publisert 20.06.2024
Sist oppdatert 01.07.2024
To barn som sitter i en stol

Pasienter kan reise hvor de vil, men i utgangspunktet gis det kun pengestøtte til reiseutgifter tilsvarende reiser fra pasientens folkeregistrerte adresse til det nærmeste stedet behandlingen kan gis, og tilbake igjen.

Oppholder pasienten seg på et nødvendig midlertidig oppholdssted på grunn av arbeid, studier, militærtjeneste eller opphold på en institusjon, dekkes reise derfra.

Reise fra hytta

Det vil si at hvis pasienten for eksempel reiser fra hytta eller en ferieleilighet til en planlagt behandling, vil pasienten få pengestøtte til reise tilsvarende avstanden mellom det nærmeste stedet behandlingen kan gis og den folkeregistrerte adressen sin eller det nødvendige midlertidige oppholdsstedet.

Øyeblikkelig hjelp

I noen tilfeller kan pasienten ha rett til pengestøtte for å reise fra oppholdssted til behandlingssted, selv om denne avstanden er lengre og fører til økte reiseutgifter.

Da må alle disse tre vilkårene være oppfylt:

  • Behovet for helsehjelp var uventet og oppstod der pasienten var
  • På grunn av den behandlingen eller oppfølgingen pasienten måtte ha, var det ikke mulig å gi vedkommende helsehjelpen andre steder enn dit pasienten reiste
  • Å bare få dekt utgifter som om pasienten reiste fra bostedet sitt ville påført vedkommende urimelig store reiseutgifter