Klarspråkarbeidet er i gang

Vi skal bli bedre til å kommunisere med innbyggere, behandlere og andre målgrupper. Nå er språkprofilen for Pasientreiser HF klar.

Publisert 26.02.2024
Sist oppdatert 16.04.2024
Diagram

- Språket er vårt viktigste arbeidsverktøy, og det er grunnleggende at mottakerne forstår det som blir kommunisert fra oss. Vi bruker språket hver dag i møte med innbyggere, helseaktører, samarbeidspartnere og kolleger. Et godt språk gjør disse møtene gode, sier administrerende direktør i Pasientreiser HF, Rita Kilvær. 

Klarspråkloven gjør det klart at offentlige foretak skal skrive forståelig. Innbyggere har en rett på å få brev og annen kommunikasjon i et forståelig språk. 

- Når pasientreiseregelverket, teknologien og prosessene er kompliserte, så blir fort språket komplisert. Derfor jobber vi med å forenkle og forbedre språket, forteller Rita. 

En person med langt hår
Rita Kilvær, administrerende direktør i Pasientreiser HF.
Foto: Sahra Helen Tysse, Pasientreiser HF.

Ny språkprofil

Det første tiltaket har vært å lage en språkprofil for foretaket. Språkprofilen er en veileder for ansatte, som viser hvordan de kan gå fram for å skrive mer forståelig og tilpasset for innbyggerne og andre målgrupper.

Her finner du språkprofilen:

Klarere språk i brev

Arbeidet med klarspråk i Pasientreiser HF, innebærer all kommunikasjon med innbyggere, samarbeidspartnere, og andre som foretaket kommuniserer med. En viktig kanal er brevene vi sender ut til innbyggere som søker pengestøtte etter en pasientreiser. Nå forbedrer vi språket i flere av disse brevene.

- Vi jobber sammen med saksbehandlere, jurister, utviklere og kommunikasjonsrådgivere, for å gjøre vedtaksbrevene mer tydelige. Vi ser blant annet på tekstene til vedtaksbrevene, for å gjøre språket klarere, slik at brevene er enklere å forstå for innbyggerne som mottar dem, sier Marit Brokke, leder for produksjonsoppgaver ved reiser uten rekvisisjon i Pasientreiser HF.

Spennende tid foran oss

- Klarspråk er et arbeid vi aldri blir ferdig med. Det er noe vi stadig må jobbe og forbedre, ettersom språket stadig er i endring, og fordi vi som jobber i Pasientreiser HF må holde språkkompetansen vedlike, understreker Rita Kilvær, og fortsetter:

- Det skal vi gjøre nå med å blant annet måle effekt av de nye brevene, gjennom spørreundersøkelser og tilbakemeldinger fra innbyggerne som mottar disse brevene. Vi skal også fortsette med intern kursing og heve kompetansen blant ansatte. Dette er et spennende arbeid vi har foran oss, avslutter Rita.