Dette skal vi jobbe med i 2024

Pasientreiser HF fikk nylig årets oppdragsdokument fra de fire regionale helseforetakene. Her kan du lese sammendrag, og bli kjent med våre prioriterte oppgaver for 2024.

Publisert 14.02.2024
Sist oppdatert 09.04.2024
En mann som viser en kvinne noe på papiret

Under finner du en oppsummering av oppgavene vi har fått. 

Dette skal Pasientreiser HF gjøre i 2024:

 • Utvikle standarder, retningslinjer og rammeverk
  Bistå de fire regionale helseforetakene i å utvikle regionale standarder, retningslinjer og nasjonale rammeverk.

 • Fortsette å digitalisere pasientreiseområdet
  Fortsette den digitale satsingen innen pasientreiseområdet, i tråd med  økonomiske rammer. Målet er å effektivisere tjenesten både for pasientene og helseforetakene.

 • Dokumentere gevinster og gevinstrealisering
  Pasientreiser HF rapporterer for både internt i helseforetaket, og fra helseforetakene i de fire helseregionene.
    
 • Forbedre reiser med rekvisisjon
  Forsette å utrede mulige effektiviserings- og kvalitetsfremmende tiltak innenfor området reiser med rekvisisjon, i samarbeid med de fire regionale helseforetakene og felleseide helseforetakene.

 • Forbedre reiser uten rekvisisjon
  Fortsette å videreutvikle området reiser uten rekvisisjon.

 • Dataansvar
  Avklare dataansvar for pasientreiseområdet, i samarbeid med de fire regionale helseforetakene.

 • Videreutvikle ny rekvisisjonspraksis
  Sette i gang pilotering av ny rekvisisjonspraksis sammen med helseforetakene i 2024, med sikte på nasjonal implementering tidlig i 2025. 

 • Videreutvikle selvbetjeningsløsninger
  Starte neste fase i utviklingen av selvbetjeningsløsning for reiser med rekvisisjon, slik at innbyggerne får muligheten til å melde inn avvik eller klager på egenhånd. 

 • Følge opp serviceerklæringen
  Rapportere på utviklingen av felles regional serviceerklæring, basert på oppfølging av helseforetakene. 

Resultatene kommer i neste årlig melding

Resultatene av disse oppgavene, blir rapportert i Pasientreiser HF sin årlige melding, som behandles av styret i begynnelsen av 2025. 

Hvert år får de felleseide helseforetakene, deriblant Pasientreiser HF, oppdragsdokumenter fra eierne sine, som er de regionale helseforetakene. Oppdragsdokumentet inneholder oppgaver og aktiviteter som foretakene skal utføre inneværende år.