Dokumentasjonskrav for reiser uten rekvisisjon

Skjema for helsemessig behov

Som behandler må du i noen tilfeller dokumentere helsemessige behov for transport når pasienten søker om pengestøtte for reiseutgifter.

En kvinne som viser en kvinne noe på den bærbare datamaskinen

Du som behandler må dokumentere helsemessig behov for transport når pasienten har behov for:

 • reiseledsager av helsemessige årsaker
 • bruk av bil av helsemessige årsaker
 • øyeblikkelig hjelp
 • yrkesskade
 • oppmøtebekreftelse, i de tilfellene dette er nødvendig

Skjema for dokumentasjon av spesielle behov

Her finner du skjema du kan bruke til å dokumentere pasientens spesielle behov.

Når er det nødvendig med oppmøtebekreftelse?

Pasienten slipper i de fleste tilfeller å legge ved oppmøtebekreftelse når hen søker om penger etter reise. Bekreftelse på oppmøte blir hentet fra egne registre hos behandler, uavhengig om pasienten søker digitalt eller på papir.

Det er likevel noen tilfeller hvor pasienten må legge ved oppmøtebekreftelse i søknaden:

 • Når foresatte søker på vegne av barn mellom 12 og 18 år.
 • For ledsager som skal søke om å få dekket egne reiseutgifter.
 • For pårørende som skal søke om å få dekket reiseutgifter.
 • For kurs og behandling som ikke blir registrert i elektronisk pasientjournal.
 • For personer med hemmelig adresse (adressesperre 6 og 7 i folkeregisteret).
 • For reiser i forbindelse med fristbrudd og organdonasjon.

Reiser med bil eller drosje

Du som er behandler skal alltid dokumentere behovet for bil eller drosje, når dette er nødvendig av helsemessige årsaker.

Pasienten får igjen penger for tilleggsutgifter som parkering, ferje, bompassering og piggdekk når du som behandler dokumenterer at det er nødvendig å bruke bil på reisen av helsemessige årsaker.

Hvis trafikale årsaker er årsaken til behovet for bil eller drosje, som for eksempel at det ikke går rutegående transport på strekningen, må pasienten ringe Pasientreiser på 05515.

Når pasienten må reise utenfor helseregionen sin

I utgangspunktet får pasienten penger igjen for reiser til nærmeste sted der behandlingen kan gis.

 • Ved reiser til primærhelsetjenester, har pasienten rett til pengestøtte for reiser innenfor pasientens kommune.
 • Ved reiser til spesialisthelsetjenester, har pasienten rett til pengestøtte for reiser innenfor pasientens helseregion.

Behandling utenfor helseregionen

Pasienten har rett på pengestøtte for reiseutgifter hvis:

 • pasienten har brukt retten til fritt behandlingsvalg og reist til behandling utenfor helseregionen sin. Pasienten må da betale en høyere egenandel
 • pasienten må reise ut av helseregionen sin fordi det er det nærmeste sted som kan gi nødvendig behandling. Da må du som er henvisende behandler dokumentere dette. Pasienten betaler da vanlig egenandel

Primærhelsetjeneste utenfor helseregionen

For at pasienten skal ha rett til å få pengestøtte for reiser til primærhelsetjenester utenfor sin egen kommune eller samarbeidende kommune, må behandler i pasientens kommune dokumentere at behandlingsstedet er det nærmeste stedet behandlingen kan gis.

Hvis dette ikke kan dokumenteres, får pasienten pengestøtte til tilsvarende behandler innenfor pasientens kommune.

Behandlinger knyttet til yrkesskade

Pasienter betaler ikke egenandel for pasientreiser hvis behandlingen er relatert til en yrkesskade. 

For at pasienten skal slippe å betale egenandel for reisen, må behandler dokumentere at behandlingen er relatert til yrkesskaden.

Når det gjelder øyeblikkelig hjelp

Hvis behandlingen gjelder øyeblikkelig hjelp må behandler dokumentere dette, slik at pasienten kan få dekket utgifter eller drosje.  

Les om pasientens søknadsmuligheter

Sist oppdatert 05.02.2024