Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Hensikten med loven er å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser som virksomheter enten har forårsaket eller bidratt til.

Hvordan jobber Pasientreiser HF med åpenhetsloven?
Pasientreiser HF har, etter loven, en informasjonsplikt, og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.​

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trådte i kraft 1.juli 202​2.  Redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år. Se årets aktsomhetsvurdering lenger ned i saken. 
 
Alle har rett til å be Pasientreiser HF om informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Pasientreiser HF plikter å svare på slike informasjonskrav.
 
Redegjørelse for aktsomhetsvurdering
Denne redegjørelsen dekker perioden 1. juli 2022 - 1. juli 2023. Redegjørelsen er signert av administrerende direktør og styret i henhold til reglene i regnskapsloven § 3-5. Redegjørelsen er lagt fram til styret for godkjenning før den er offentliggjort her på pasientreiser.no.  

 
Kontaktinformasjon:
Informasjonskrav eller andre henvendelser om vårt arbeid med åpenhetsloven kan sendes til epost: 
 
Ønsker du å sende per post, send til: 
Pasientreiser HF, postboks 2605 Kjørbekk, 3702 Skien
 
Forbrukertilsynet er offentlig tilsynsmyndighet med åpenhetsloven. 
Du kan lese mer om åpenhetsloven på Forbrukertilsynets nettsider.
Sist oppdatert 08.04.2024