Hopp til innhold

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Pasientreiser HF omfattes av regelverket.​

Hensikten med loven er å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser som virksomheter enten har forårsaket eller bidratt til.

Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt om leverandørforhold, og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.​

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft 1.juli 202​2, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år - første gang 30. juni 2023.

Forbrukertilsynet er offentlig tilsynsmyndighet med åpenhetsloven. 

Hvordan jobber Pasientreiser HF med åpenhetsloven?
Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be Pasientreiser HF om informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Pasientreiser HF plikter å svare på slike informasjonskrav.

Pasientreiser HF har igangsatt et arbeid for å imøtekomme de nye kravene, og innen 30. juni 2023 skal vi offentliggjøre vår redegjørelse for aktsomhetsvurderingene.

Henvendelser vedrørende informasjonsplikt kan sendes til epost: 

Ønsker du å sende per post, send til: 
Pasientreiser HF, postboks 2605 Kjørbekk, 3702 Skien
Sist oppdatert 27.10.2022
Fant du det du lette etter?