Ledsager

Utgifter for ledsager dekkes dersom behandler har dokumentert behovet.
Ledsager betaler ikke egenandel.

 
Reise med rekvisisjon

For reiser med rekvisisjon må behovet for ledsager dokumenteres av behandler i rekvisisjonen.

To ledsagere

I enkelte tilfeller kan det være behov for to ledsagere ut fra medisinske eller transportmessige årsaker. Behovet for to ledsagere må da begrunnes av behandler.

Kvalifisert ledsager

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med kvalifisert ledsager. Med kvalifisert ledsager menes ledsagere som om nødvendig kan gi medisinsk behandling, for eksempel: 

  • Lege
  • Fysioterapeut 
  • Jordmor.

Under visse omstendigheter kan også andre anses som kvalifiserte ledsagere, for eksempel: 

  • Politi
  • Spesiallærer
  • Døvetolk
  • Tolk for pasienter som ikke snakker norsk
Reiser uten rekvisisjon

Er behovet dokumentert, vil reiseutgiftene til ledsager kunne dekkes.

Ledsager kan enten søke refusjon på samme reiseregningsskjema som pasient, eller sende inn separat reiseregningsskjema.

Merk at svar på søknad om refusjon fra ledsager vil bli sendt til pasient. 

 
Opprettet: 18.01.2011
Sist oppdatert: 31.01.2016