Hva dekkes ikke?

Dame som står i trapp.

Nedenfor får du oversikt over når du vanligvis ikke får dekket reiseutgifter gjennom ordningen for pasientreiser. I enkelte tilfeller vil reisen dekkes gjennom andre instanser (for eksempel helseinstitusjonen). 

Du får ikke dekket reiser til private behandlere med mindre denne har avtale med kommune eller helseforetak. Behandler må være offentlig godkjent.

Avstanden til behandlingsstedet må være minst tre kilometer, og reisen må koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transport .

Rekvisisjoner som er rekvirert på feil grunnlag vil ikke bli godtatt ved bestilling, og du må selv betale for transporten. Sjåføren kan også avvise rekvisisjonen din. 

Tannlege

Som hovedregel dekkes ikke reiseutgifter til tannbehandling. Unntaket er behandling som kommer inn under Folketrygdloven § 5-6. Dette omfatter kun enkelte typer tannlegebehandlinger.  Les mer om hvilke typer sykdommer som gir grunnlag for stønad etter Folketrygdloven § 5-6 her.

Unntaksreiser til tannlege som dekkes av pasientreiser kan du lese om her.

Kiropraktor

Folketrygdens stønad ved behandling hos kiropraktor er begrenset til 14 behandlinger per kalenderår etter pasientrettighetsloven § 2-6, jf. Syketransportforskriften § 3.

Utprøving av hjelpemidler eller bil

Skal du reise til hjelpemiddelsentral, ortopedisk verksted eller lignende for utprøving av ulike typer hjelpemidler, må du benytte rekvisisjon skrevet av ditt lokale NAV-kontor eller stedet du skal til. Det er NAV som dekker reiseutgifter til utprøving av hjelpemidler. (jf. Folketrygdloven kap. 10)

Utgifter til telefoni og porto

Utgifter til telefoni og porto dekkes ikke.

Permisjonsreise

Får du permisjon fra behandling må du betale reisen selv. Permisjonsreiser dekkes heller ikke når institusjonen helt eller delvis holder stengt i helg, høytid eller ferie.

I noen tilfeller kan pasienter som lider av livstruende sykdom få dekket permisjonsreiser. Det må da foreligge bekreftelse på at pasienten lider av en livstruende sykdom. 

Reiser til ikke godkjente behandlingssteder

Reiser til ikke godkjente behandlingssteder som for eksempel optiker, bandasjist, fotterapeut, apotek, hudpleie, fotpleie og NAV-kontor dekkes ikke. Feilrekvirerte rekvisisjoner til slike steder vil ikke bli godkjent ved transport og du må selv dekke reisen.

Terapiridning

HELFO kan yte bidrag i forbindelse med reise til terapiridning. For nærmere informasjon, ta kontakt med HELFO Servicesenter på telefon 815 70 030.

Transport for pårørende som innkalles til sykehus

Reiseutgifter dekkes ikke hvis helseinstitusjonen innkaller pårørende på grunn av forverring av pasientens tilstand eller livstruende tilstand. Reiseutgifter dekkes heller ikke hvis pårørende besøker pasienten. Disse reiseutgiftene dekkes heller ikke gjennom NAV eller helseforetaket.

Ved opphold i utlandet

Personer som oppholder seg i utlandet har ikke rett til dekning av pasientreise, jmf. Pasientrettighetsloven §1-2.

 
Opprettet: 14.12.2010
Sist oppdatert: 03.06.2016