Mann og dame hos pasientreisekontor. Foto: Dag Jenssen

Frikort og egenandeler

Ved alle pasientreiser må du betale en egenandel fastsatt av Stortinget.
Egenandelen legges til grunn for frikort.


Frikort for helsetjenester

Betaler du mer enn fastsatt sats i egenandeler for pasientreiser, legebehandling, eller medisiner på blå resept, har du krav på frikort for egenandelstak 1.

Egenandeler

Størrelsen på egenandelen fastsettes hvert år av Stortinget.

Egenandelen for reiser i forbindelse med fritt sykehusvalg ut av din helseregion inngår ikke i ditt grunnlag for frikort.

Informasjon om gjeldende satser finner du her.

Du skal ikke søke om frikort

Egenandeler for helsetjenester registreres automatisk av behandlere og tjenesteytere.  Dette gjelder kun for tjenester under egenandelstak 1. Når du har passert egenandelstaket, kommer frikortet i posten automatisk fra HELFO innen tre uker. Alle egenandeler registreres automatisk, også egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon.

Utfør egenkontroll

Du får frikortet i posten sammen med en oversikt over alle egenandeler som er registrert på deg. Sammenlign disse opplysningene med dine egne kvitteringer, og kontroller at alle egenandelene er med.

Ring Frikorttelefonen 815 70 050 om du har spørsmål knyttet til egenandeler i frikortet ditt, .

Mer informasjon

For mer informasjon om frikort, se helsenorge.no eller ring Frikorttelefonen 815 70 050.

 
Opprettet: 15.12.2010
Sist oppdatert: 31.01.2016