Reiseregningsskjema. Foto: Dag Jenssen

Reiseregningsskjema og veiledninger til disse

I dag er det kun mulig å søke refusjon av utgiftene i forbindelse med pasientreiser uten rekvisisjon ved å sende inn søknadsskjema med tilhørende kvitteringer.

Fra 1. oktober 2016 trer et nytt regelverk for pasientreiser i kraft. Alle reiser som er gjennomført etter denne datoen omfattes av de nye reglene. Regelverksendringene åpner for at pasienter kan søke om dekning av reiseutgifter på nett (helsenorge.no) eller via et nytt reiseregningsskjema på papir. Det nye reiseregningsskjemaet kan lastes ned fra helsenorge.no fra 1. oktober eller fås hos behandlere.

Eksisterende reiseregningsskjema skal brukes for alle reiser foretatt til og med 30. september 2016. 

Har du lagt ut for reisen selv, kan du søke om å få dekket dine reiseutgifter ved å sende inn et reiseregningsskjema.

Reiseregningsskjemaet kan lastes ned i lenkene ovenfor. Vi anbefaler at du laster ned skjemaet med Adobe Acrobat Reader 7 eller en nyere versjon.
Siste versjon kan du laste ned gratis på Adobe sine nettsider.

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle nettlesere tillater at du skriver rett inn i skjemat, du må altså lagre en tom versjon og deretter fylle ut skjemaet. Du kan også skrive ut skjemaet og fylle det ut manuelt.

NB! Velger du å fylle ut skjemaet elektronisk, må du skrive ut pdf-filen når skjemaet er ferdigutfylt.
(Skjemaet kan ikke lagres av hensyn til personvern.)

Skjemaet sendes per post til:

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
Postboks 2533
3702 Skien 

Husk å sende med oppmøtebekreftelse og kvitteringer!

Reiseregningsskjema må sendes inn snarest og senest innen seks måneder etter at reisen ble foretatt. Skjemaet må sendes sammen med:

  • Bekreftelse på at du har vært til behandling
    (oppmøtebekreftelse, stemplet timekort eller kvittering for betalt egenandel). 
  • Kvitteringer på dine reiseutgifter
  • Annen relevant dokumentasjon ved spesielle behov 

Originaldokumenter og kvitteringer som legges ved reiseregningsskjemaet vil ikke bli returnert.

Husk å føre på kontonummeret og fødselsnummeret ditt.

Trenger du hjelp til utfylling av reiseregningsskjemaet, ring 05515.
Her vil du få mer informasjon og veiledning.


http://get.adobe.com/no/reader/

 

Det jobbes med en fremtidig elektronisk løsning.
Les mer her

 
Opprettet: 07.02.2013
Sist oppdatert: 21.09.2016