Dekning av reiseutgifter

Dame som behandler innsendt refusjonskrav. Foto: Dag Jensen
Foto: Dag Jenssen

Reiser du uten rekvisisjon kan du ha rett på å få dekket dine reiseutgifter i etterkant. Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte med rutegående transport til nærmeste offentlige godkjente behandlingssted. 

For å få dekket reiseutgifter med rutegående transport, forutsettes det at avstanden til behandlingsstedet er mer enn 3 km, og at reisen koster mer enn lokal minstetakst.

Du velger selv hvordan du ønsker å reise, men velger du å ikke benytte deg av rutegående transport, vil du kun få dekket beløp tilsvarende billigste rutegående transport. Skal du fly til behandling, må du ha rekvisisjon fra din behandler eller fra ditt lokale pasientreisekontor. Alle flybilletter må bestilles via pasientreisekontoret på telefon 05515.

Du må betale en egenandel for reisen som trekkes fra beløpet du har lagt ut. Har du frikort eller annen fritaksgrunn, betaler du ingen egenandel for reisen.

Privat bil

Det er mulig å benytte privat bil som transportmiddel ved pasientreise, enten av helsemessige årsaker eller fordi det ikke går rutegående transport.  Bruk av privat bil dekkes etter gjeldende satser. Dersom bruk av privat bil er et dyrere alternativ enn å ta rutegående transport må du legge ved en bekreftelse fra behandler på at dette er nødvendig. Mangler slik bekreftelse, vil du kun få dekket beløp tilsvarende billigste transportmiddel til behandling. 

Les mer om transportmidler her.

Ledsager

Du har rett på å ha med deg ledsager dersom det er nødvendig for at du skal kunne gjennomføre reisen. Nødvendig ledsager får dekket sine reiseutgifter. Behovet for ledsager må dokumenteres av behandler. For mer informasjon om ledsager på pasientreise se her.

Minste beløp

Beløp som er mindre enn kr 100 kroner blir i utgangspunktet ikke refundert. Dersom du innen seks måneder gjennomfører flere pasientreiser og summen av disse utgjør minst kr 100 kroner, kan du likevel ha rett på å få utbetalt disse beløpene under ett.

Du får ikke refundert dine utgifter dersom du har takket nei til et tilbud om reise fra ditt lokale pasientreisekontor.

Vedlegg til kravet

For å få refundert reiseutgiftene dine må du fylle ut og sende inn et reiseregningsskjema innen 6 måneder etter behandling.

Husk å legge ved følgende dokumentasjon:

  • Bekreftelse på at du har vært til behandling
    (oppmøtebekreftelse, stemplet timekort eller kvittering for betalt egenandel). 
  • Alle kvitteringer du får på reisen
  • Annen relevant dokumentasjon ved spesielle behov
  • Er du fritatt fra å betale egenandel, for eksempel ved yrkesskade, må du legge ved dokumentasjon på dette

Originaldokumenter og kvitteringer som legges ved reiseregningsskjemaet vil ikke bli returnert.

Merk at manglende oppmøtebekreftelse vil føre til avslag på søknad. Bruk sjekklisten på reiseregningsskjemaet, vær nøyaktig med utfyllingen, og husk å påføre kontonummeret og fødselsnummeret ditt!

Kost og overnatting

Kost og overnatting dekkes etter fastsatte satser. Du kan ha rett til kostgodtgjørelse hvis du er borte fra hjemmet mer enn 12 timer. Reisen avsluttes ved eventuell innleggelse. Overnattingsgodtgjørelse  kan gis ved nødvendig overnatting i hotell, pasienthotell, pensjonat og liknende

Mer informasjon om gjeldende satster

 
Opprettet: 18.01.2011
Sist oppdatert: 31.01.2016