Reise uten rekvisisjon

En reise uten rekvisisjon innebærer at du selv legger ut for reisen og søker om å få refundert utgiftene dine i etterkant. Du søker ved å sende inn et reiseregningsskjema, kvitteringer og oppmøtebekreftelse senest seks måneder etter at reisen er foretatt. 

Har du lagt ut for reisen selv, kan du søke om å få dekket dine reiseutgifter ved å sende inn reiseregningsskjemaet som du finner her.  Les mer

Dame som behandler innsendt refusjonskrav. Foto: Dag Jenssen

Reiser du uten rekvisisjon kan du ha rett på å få dekket dine reiseutgifter i etterkant. Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte med rutegående transport til nærmeste offentlig godkjente behandlingssted. Les mer

 

Rutegåande transport vil seie buss, tog og båt som går i fast rute. Vel du rimelegaste rutegåande transport til eller frå behandling, kan du søkje om å få dekt utgiftene til det i etterkant. Les meir

Bilde av bil. Foto: Kjetil Alsvik

For å få dekket utgifter knyttet til bruk av privat bil til og fra behandling, må behandler eller ditt lokale pasientreisekontor godkjenne dette på forhånd. Utgifter ved bruk av privat bil dekkes av gjeldende satser. Les mer