Reise med rekvisisjon

Dersom det ikke er mulig for å deg å benytte rutegående transport, kan du få rekvisisjon til reisen av din behandler eller av ditt lokale pasientreisekontor. Å reise med rekvisisjon innebærer at pasientreisekontor organiserer reisen for deg. Du betaler kun en egenandel for reisen. 

Bilde av rekvisisjon

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan benytte deg av rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen transport av din lege. Mangler det tilbud om rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen type transport av ditt pasientreisekontor. Les mer

Dame som planlegger reise. Foto: Dag Jenssen

Når du har rekvisisjon til en pasientreise, skal du bestille reisen hos ditt lokale pasientreisekontor på telefon ✆05515 eller hos den transportøren som har anbudet i din kommune. Les mer

 
Helsepersonell og dame i rullestol på vei inn i taxi. Foto: Dag Jenssen

Spesielle behov som vil påverke pasientreisa, skal registrerast i rekvisisjonen. Spesielle behov kan til dømes vere krav til sitjestilling, regulerbart sete, bruk av rullestol eller behov for reisefølgje. Les mer

Kvinne med buss i bakgrunn

Er du døv eller hørselshemmet kan du kontakte oss ved å sende e-post. Husk å være varsom med å sende person – og helseopplysninger. Vi har også en SMS-løsning for hørselshemmede.  Les mer

 
To personer i en drosje

Pasientreisekontoret prøver å samordne reiser når det er mogleg. Når fleire køyrer saman i drosje eller turvogn, kan ressursane til helseføretaka utnyttast best mogleg. Les meir

Bilde av buss

Dersom du har fått rekvisisjon skal du som regel ringe ditt lokale pasientreisekontor på telefon ✆05515. Pasientreisekontoret bestiller og samordner reisen for deg. Les mer

 
Dame som behandler saker. Foto: Dag Jenssen

Du kan klage på ditt vedtak. Klagen må sendes skriftlig og senest fire uker etter at du har mottatt vedtaket. Hvor klagen skal sendes, avhenger av om du har reist med eller uten rekvisisjon: Les mer