Styremøte 17. januar 2011

Tid: 17. januar 2011 kl 14.00-18.00
Sted: Helse Sør-Østs møtesenter, Grev Wedels plass 5, Oslo

Saksliste

SaknrSaktittel
 Beslutningssaker
001-2011Godkjenning av protokoll fra styremøter 08. desember 2010
002-2011Virksomhetsrapportering (ettersendes 12.01.11)
003-2011Klageinstans for avslag på krav om innsyn, Pasientreiser ANS
004-2011Revisjonsplan 2011 Pasientreiser ANS
005-2011Sluttrapport fra prosjekt Pasientreiser egenandeler – overføring av oppgaver fra nasjonalt prosjekt til Pasientreiser ANS
Orienteringssaker
006-2011Oppstart av brukerpanel for pasientreiseområdet
007-2011Årsplan styresaker, vedlegg
Andre orienteringer
Driftsorienteringer fra Administrerende direktør
Temasaker
Ny forvaltningsmodell inkl mandat Samarbeidsforum og funksjonelle arbeidsgrupper samt evt behandling i AD-møtet
Pasientreiser ANS som forvaltningsorgan, herunder nasjonal løsning for pasienter til utlandet og pasienter med hemmelig ID

 

 

 
 
Opprettet: 15.02.2011
Sist oppdatert: 31.01.2016