Styremøte 15. juni 2011

  • Tid: 15. juni kl. 10.00 - 15.00
    Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo

Saksliste  

SaknrSakstittel
Beslutningssaker
033-2011Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11. april 2011, vedlegg 1 vedlegg 2
034-2011Virksomhetsrapportering pr 30.04.2011
035-2011 Prosessoptimaliseringsprosjektet, evt utrulling av fase fire inkl. budsjettmessige konsekvenser, vedlegg
036-2011Rapport fra internrevisjonens gjennomgang av systemforvaltningen i selskapet, vedlegg
037-2011Oppdragsdokument 2011 for Pasientreiser ANS vedtatt av selskapsmøtet 23.05.2011, vedlegg
Orienteringssaker
038-2011Protokoll fra selskapsmøte 23.05.2011, vedlegg
039-2011Status for gjennomgang av tidligere styresaker, vedlegg
040-2011Rapport fra gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontorene 1. halvår 2011 og i Pasientreiser ANS 2010-2011, vedlegg
041-2011 Justert selskapsavtale etter selskapsmøtet 23.05.11, vedlegg
042-2011Årsplan styresaker, vedlegg
Andre orienteringer
Styreleder orienterer
Driftsorienteringer fra administrerende direktør
  • Innberetning av tapt arbeidsfortjeneste
  • Elektronisk innrapportering av egenandeler
  • Oppdatert rekvisisjonspraksis
  • Saksbehandlingstid, enkeltoppgjør, status nasjonalt og ved enkeltkontor
  • Status for prosess ved eierforhold NISSY og PRO
  • Arbeidet med ny finansieringsmodell for Pasientreiser ANS
  • Nasjonal pasientreisekoferanse 07.06.11-09.06.11

 
 
Opprettet: 27.02.2011
Sist oppdatert: 31.01.2016