Ekstraordinært styremøte 20. august 2010

Tidspunkt: 20. august 2010 kl 09 - 10.00
Sted: Grev Wedels plass 5, Oslo, Møterom Rosmerholm

Saksliste

Saksnr.Sakstittel
049-2010Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. juni 2010
050-2010Utvikling i saksbehandlingstid gjennom sommerperioden
Eventuelt

Dokumenter

 
 
Opprettet: 27.02.2011
Sist oppdatert: 31.01.2016