Offentlig journal

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) sin offentlige journal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra selskapet.

Innsyn i dokumenter 
Ønsker du å se et dokument eller en sak hos Pasientreiser ANS, sender du en e-post til:  
postmottak@pasientreiser.no
 
Husk å oppgi saksnummer og/eller dokumentnummer i saken. Henvendelsen vil normalt bli behandlet i løpet av en til tre virkedager. Avslag vil bli begrunnet.

Grunnet manglende teknisk løsning for distribusjon er arkivet oppdatert fra og med oktober 2012. Ønskes innsyn i tidligere dokumenter ta kontakt med oss.

 
Opprettet: 05.01.2012
Sist oppdatert: 27.09.2016