Om Pasientreiser ANS

Saksbehandler ved skrivebord
Foto: Dag Jenssen

Pasientreiser ANS har i samarbeid med de regionale helseforetakene og de 18 lokale pasientreisekontorene ansvaret for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon.

I tillegg til saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon, har selskapet en rekke nasjonale service- og støttefunksjoner. Selskapet har blant annet systemeieransvaret for:  

  • Datasystemene som benyttes i saksbehandling av reiser med og uten rekvisisjon
  • Telefonsystemet ✆05515
  • www.pasientreiser.no

Et nasjonalt kompetansesenter
Pasientreiser ANS er også et faglig kompetansesenter som: 

  • Gir juridisk bistand og opplæring til pasientreisekontorene
  • Er ansvarlig for nasjonalt informasjonsmateriell og skjemaer  

Overordnet mål
Selskapets overordnede mål er at vi skal bidra til å sikre løsninger for pasienter og pårørende på pasientreiseområdet. Løsningene skal være:  

  • Gode
  • Likeverdige
  • Brukervennlige
  • Effektive

Eid av de fire helseforetakene
Pasientreiser ANS ble opprettet i mai 2009. Selskapet eies av de fire regionale helseforetakene. Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest eier hver 20% i selskapet mens Helse Sør-Øst eier 40%.

Selskapet ligger i Skien og har 85 medarbeidere, per 1. januar 2016, fordelt på 77 faste og 8 innleide.