Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er et nasjonalt selskap. Selskapet har sammen med helseforetakene ansvaret for pasientreiseområdet i landet.

Saksbehandler foran PC

Pasientreiser ANS ivaretar oppgaver for de regionale helseforetakene innenfor pasientreiseområdet.  Les mer

Bilde av styret til Pasientreiser ANS

Styret i Pasientreiser ANS består av representanter fra de fire regionale helseforetakene, to ansattvalgte representanter og to observatører fra de regionale brukerutvalgene. Les mer

 
Bilde fra åpningen av Pasientreiser ANS

Presentasjon av ledergruppa i Pasientreiser ANS. Les mer

Tre saksbehandlere. Foto: Dag Jenssen

Ledige stillinger

Ledige stillinger publiseres her. Les mer

 
Mann på vei inn til behandling. Foto: Dag Jenssen.

Pasientreiser ANS har et eget brukerpanel, som møtes fire ganger i året. Brukerpanelet har seks medlemmer, og ledes av administrerende direktør Marit Kobro. Les mer

Illustrasjonsbilde - post til journalføring. Foto: Dag Jenssen

Offentlig postjournal publiseres som nedlastbare pdf-filer. Les mer