Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Pasientreiser ANS er et nasjonalt kompetanse- og servicesenter.
Selskapet har sammen med 18 helseforetak ansvaret for at befolkningen møter gode og likeverdige tjenester på pasientreiseområdet. Vi leverer nasjonale tjenester innen IKT, økonomi, analyse, jus, kommunikasjon, opplæring og saksbehandling. I 2013 ble ca. 9 millioner pasientreiser gjennom­ført. I primær- og spesialisthelsetjenesten er det ca. 25 000 brukere av nasjonale IKT-systemer som Pasientreiser ANS har ansvaret for. Selskapet holder til i Skien.

Saksbehandler foran PC

Pasientreiser ANS ivaretar oppgaver for de regionale helseforetakene innenfor pasientreiseområdet.  Les mer

Bilde av styret til Pasientreiser ANS

Styret i Pasientreiser ANS består av representanter fra de fire regionale helseforetakene, to ansattvalgte representanter og to observatører fra de regionale brukerutvalgene. Les mer

 
Bilde fra åpningen av Pasientreiser ANS

Presentasjon av ledergruppa i Pasientreiser ANS. Les mer

Tre saksbehandlere. Foto: Dag Jenssen

Ledige stillinger

Når selskapet har ledige stillinger publiseres disse her.Stilling ledig

 
Samtale ved inngang til sykehus. Foto: Dag Jenssen.

Pasientreiser ANS har et eget brukerpanel, som møtes fire ganger i året. Brukerpanelet har seks medlemmer, og ledes av fagsjef Hilde Holt. Les mer

Illustrasjonsbilde - post til journalføring. Foto: Dag Jenssen

Offentlig postjournal publiseres som nedlastbare pdf-filer. Les mer